Turkish Courses Training Part 2

Turkish Courses Training Part 2

Turkish Courses Training Part 2

Basic Turkish Lessons.

 

Do you speak English? INGILIZCE BILIYOR MUSUNUZ:
TÜRKÇEM IYI DEĞİL. I don’t speak Turkish very well.
YAVAŞ KONUŞABILIR MISINIZ .Speak more slowly, please.
TEKRAR EDEBILIR MISINIZ . Repeat, please.
Lesson 3: Numbers

SIFIR 0                           ONBİR 11
BİR 1                               ONİKİ 12
IKI 2                                 ONÜÇ 13
Üç 3                                  ONDÖRT 14
DÖRT 4                            ONBEŞ 15
BE$ 5                                 ONALTI 16
ALTI 6                                ONYEDI 17
YEDI 7                                ONSEKIZ 18
SEKIZ 8                              ONDOKUZ 19
DOKUZ 9                             YIRMI 20
ON 10

YIRMIBIR 21

YİRMİALTI 26

YİRMİİKİ 22

YIRMIYEDI 27

Yirmiüç 23

YIRMISEKIZ 28

YIRMIDÖRT 24

YİRMİDOKUZ 29
YIRMIBEŞ  25
OTUZ   30
KIRK   40